Privacyverklaring Relatie- en kerstpakketten Grou

21 mei 2018

Over ons privacybeleid

Relatie- en kerstpakketten Grou geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou. U dient zich ervan bewust te zijn dat webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gegevensverwerking en doel

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze producten of diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken uw naam, adres, telefoon en email gegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en correspondentie. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou en Mijnwebwinkel.nl. Gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om u van dienst te zijn. Om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen (wettelijk) te voldoen, dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang wettelijk de toepasselijke termijn loopt bewaren.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Ook verkopen wij geen gegevens van klanten aan anderen.

Derden en gegevensverwerking

MyOnlineStore & Mijnwebwinkel.nl 

Mijnwebwinkel.nl is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt worden met deze partij gedeeld. Zij hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan nodig is voor onze dienstverlening. Zij zullen bij beëindiging van het contract met Relatie- en kerstpakketten Grou, gegevens tot 3 maanden daarna bewaren (in quarantaine). Na deze termijn zullen persoonsgegevens worden verwijderd en/of vernietigd. MyOnlineStore en haar partners zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht tot geheimhouding en om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Wanneer u een e-mail of andere berichten (via bijv. contactformulier) naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Het contactformulier loopt via de beveiligde mailserver van Mijnwebwinkel.nl. Wij zullen e-mail of andere berichten niet langer bewaren dan nodig is voor het behandelen van uw vraag of bestelling of voor zolang als wettelijk nodig is.

Kerst&Kado                     

Wij werken samen met Kerst&Kado. Zodra u een bestelling plaatst komt u terecht in de webwinkel van Kerst&Kado. Kerst&Kado verzorgt voor ons de volledige administratieve en logsitieke verwerking van uw bestelling tot en met de betaling. Kerst&Kado verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens. Kerst&Kado heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwijzen in dit verband naar het privacybeleid van Kerst&Kado.

Vervoerders 

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van FRL-post en PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met FRL-post en PostNL delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Beveiliging & Meldplicht

De website van webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou beschikt over een SSL-certificaat. Deze is herkenbaar aan HTTPS voor de URL, het is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, niet aangepast kan worden.

Wij hebben een meldplicht indien er daadwerkelijk sprake is van een datalek. Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkenen indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de betrokkenen.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Social Media

Op onze website is een button opgenomen om de site te kunnen promoten op het sociale netwerk Facebook en Twitter. De button werkt door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter om te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Verder is op onze site de code opgenomen van de sociale connector firma Addthis. Door deze code worden op onze pagina’s icoontjes getoond die u in stelt een artikel of pagina via een social netwerk te delen. Meer informatie over het Privacybeleid van Addthis vindt u op hun site: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan webwinkel Relatie- en kerstpakketten Grou op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Wij sturen om misbruik te voorkomen afschriften van uw gegevens alleen naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Alle afschriften van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht           

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht   

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten   

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Relatie- en kerstpakketten Grou. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Veranderingen en vragen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

Relatie- en kerstpakketten Grou

t.a.v. Marjon Folkerts

Midstraat 47

8501 AE  JOURE

 

T: 085-7441653

E: info@kerstpakkettengrou.nl

 

 

© 2010 - 2020 Relatie- en kerstpakketten Grou | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook en Twitter. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.